కేటీఅర్ ను నిలదీసిన చేనేత కార్మికులు

మోడి చేశారో చెప్పాలని మహిళలను కోరిన కేటీఅర్

హనుమకొండ జిల్లా:

కమలాపూర్ పర్యటనలో మంత్రి కేటీఆర్ కు  నిరసేన సేగ…  చేనేత కార్మికులుమంత్రిని నిలదీశారు.తమ అభివృద్ధి కోసం ఏంచేశారని  ప్రశ్నించారు పద్మశాలీల అభివృద్ధికి ఏం చేశారో మోడీ ని అడగాలని చెప్పిన  కేటీఆర్.మోడీ మాకు  తెలియదు.. మీరే అభివృద్ధి చేయాలంటూ  సమాధానమిచ్చారు మహిళలు

Leave A Reply

Your email address will not be published.